Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu:

Drogi Kliencie serwisu www.kolagendlakobiet.pl

poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny i na kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dowiesz się, w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz jak możesz je na bieżąco weryfikować. Poinformujemy Cię o prawie wyboru odnośnie przetwarzania danych, jak i możliwości ich całkowitego usunięcia po realizacji zamówienia i dostarczeniu towaru.


Administrator danych osobowych klientów sklepu www.kolagendlakobiet.pl

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.kolagendlakobiet.pl oraz osób korzystających z serwisu www.kolagendlakobiet.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Futurecash Michał Potkański, ul. Legionów Polskich 16 66-400 Gorzów Wlkp o numerze NIP 5993056591 

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w  

§ 1. Podstawa Prawna

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Subskrybentów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, –  zwane w dalszej części Rozporządzeniem lub RODO.

2. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator Danych. Pozyskujemy dane nizbędne do realizacji transakcji/umowy kupna produktów w sklepie:

Imie i nazwisko

adres email

dane do faktury 

adres wysyłki

NIP w przypadku firm

numer telefonu kontaktowy

3. Każdy Subskrybent, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich :

weryfikacji,

modyfikacji

lub też żądania usunięcia.

§ 2. Cel zbierania Danych Osobowych

 • Dane osobowe klientów i osób korzystających z serwisu  przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia serwisu www.kolagendlakobiet.pl, a w szczególności:
 • przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – informacji jak używać zamówione produkty, zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu,
 • dostosowania serwisu do potrzeb klientów,
 • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez nas ww. usług. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

 • przesyłania informacji handlowych,
 • informacji marketingowych
 • edukacyjnych,
 • przekazywania wiedzy o produktach,
 • stosowaniu produktów kolagenowych Colway
 • Tą drogą będziemy przesyłać informacje o rabatach, promocjach, programach lojalnościowych. Będziemy też wysyłać informacje o naszych kampaniach reklamowych. 

4. Na końcu każdej wysyłanej do Subskrybenta wiadomości email jest zakładka REZYGNACJA. Kliknięcie w ten link automatycznie wypisuje dany email z naszej bazy Subskrybentów. Na ten adres już nigdy nie zostaną wysłane nasze emaile, chyba, że dana Osoba dokona ponownej rejestracji do bazy naszych Subskrybentów.

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


7) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym/ na udostępniony adres email wyślemy zamówiony w ten sposób bezpłatny Poradnik


8) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie na podany adres email informacji o produktach, rabatach, informacje marketingowe wysyłane w sposób zautomatyzowany. Jedna wiadomość email jest rozsyłana do wszystkich naszych Subskrybentów jednocześnie, w tym samym czasie.

§ 3 Klauzula Informacyjna

1) Administratorem Danych Osobowych jest  FutureCash ul. Legionów Polskich 16 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

Zakres i cel przetwarzania danych

 • Dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia serwisu www.kolagendlakobiet.pl, a w szczególności:
 • przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – informacji jak używać zamówione produkty, zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach,
 • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu,
 • dostosowania serwisu do potrzeb klientów,
 • zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez nas ww. usług. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

 • przesyłania informacji handlowych,
 • informacji marketingowych,
 • edukacyjnych, przekazywania wiedzy o produktach,
 • stosowaniu produktów kolagenowych Colway

 [ zgodnie z art. 6 RODO];

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

4) dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Subskrybenta przez oświadczenie takiej woli Administratorowi Danych Osobowych. Na końcu każdej wiadomości email wysyłanej cyklicznie do każdego Subskrybenta newslettera jest zakładka REZYGNACJA. Wystarczy kliknąć w ten link, a adres zostanie wypisany z bazy Subskrybentów i adres email zostanie na stałe usunięty z tej bazy. Wiadomości email nie będą już dostarczane, chyba, że Subskrybent dokona ponownej rejestracji poprzez Formularz Zapisu.

5) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

9) podanie danych osobowych jest warunkiem umownym otrzymania Poradnika i innych darmowych treści. określonych w Formularzu Zapisu. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie dostarczenie darmowego Poradnika, darmowych informacji określonych w Formularzu Zamówień. 

10) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wysyłki emaili z informacjami edukacyjnymi, marketingowymi, o nowych produktach, sposobie używania produktów, o rabatach. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie na podany w Formularzu Zapisu adres mail przez Państwa określonych powyżej wiadomości.

§ 4. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba której Wycofanie zgody jest bardzo łatwe tak jak jej wyrażenie. Na końcu każdej wiadomości email znajduje się link do wypisania się z subskrypcji.

§ 5. Prawo do cofnięcia zgody


Każda Osoba, której dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Osoba, której prawa dotyczą wykonuje przysługujące jej uprawnienie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na podany wyżej numer udostępnionego przez Administratora lub informuje na adres poczty elektronicznej Administratora.

mail Administratora – kliknijkolagen@gmail.com

tel. kontaktowy: 517 470 853

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla osoby, której dane dotyczą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

O spełnieniu żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, wskazując sposób realizacji żądania. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania
Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
W sytuacji, gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działańoraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

§ 6.Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.


Podstawa prawna: art. 15 RODO.

O spełnieniu żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, wskazując sposób realizacji żądania. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli
osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
W sytuacji, gdy Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


Podstawa prawna: art. 12 ust. 3 i 4 RODO.

§ 7. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

§ 8.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:


a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;
c) wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania jej danych w celach marketingowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/
adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży/ świadczenia usług. Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.

 

§ 9.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się
wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:


a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba której dane dotyczą zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystania jej danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając
dane osobowe osoby, której dane dotyczą.


Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę, np. na adres poczty elektronicznej Administratora.
 

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

§  10 Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Osoba, której dane dotyczą może skierować prośbę np. na adres poczty elektronicznej Administratora.
W takim przypadku Administrator może przesłać dane osobowe w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego Administratora Danych Osobowych.


Podstawa prawna: art. 20 RODO.

§ 11 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jej dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu/serwisu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu/serwisu internetowego, a także badanie satysfakcji.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie dla Administratora oznaczać sprzeciw osoby, której prawa dotyczą na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

Serwis kolagendlakobiet.pl nie przekazujenie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

§ 13 Pliki cookies

Serwis posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Cookie dotyczące Serwisu :

 • informacje na temat sesji,
 • ostatnio oglądane produkty,
 • oddanie głosu w ankiecie.

Użytkownik Serwisu  w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

W Serwisie kolagendlakobiet.pl stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Serwisu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Uzytkownikowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas checkboxa zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Serwisie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Serwisu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kliknijkolagen@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem +48.517470853.

§ 14. Podstawa Prawna

 • Dane osobowe przekazywane nam przez Subskrybentów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, –  zwane w dalszej części Rozporządzeniem lub RODO.
 • Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

§ 15. Dane uzupełniane podczas transakcji zakupu

Jeśli zdecydujesz się złożyć zamówienie w naszym serwisie, poprosimy Cię o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej transakcji zakupu – abyśmy mogli potwierdzić realizację zamówienia, poinformować Cię o ewentualnych opóźnieniach i dostarczyć wybrane produkty pod wskazany adres. Możesz również poprosić o wystawienie faktury, zaznaczając to na formularzu zamówienia. 

Pozostałe dane osobowe nie są wymagane.

§ 15. Dane zbierane automatycznie

Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP twojego komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”).

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 15. Dane zbierane, które zachowujemy i e-mailowy newsletter

Jeśli zwracasz się do naszego sklepu z zapytaniem odnośnie realizacji Twojego zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazujesz nam swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej Drogi Kliencie podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Wszystkie te elementy wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia Twojej tożsamości i kontaktu z Tobą, w celu udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie nurtującego Ciebie problemu, związanego z naszym asortymentem. Informacje uzyskane od klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Składając zamówienie w naszym sklepie wyrażasz zgodę do wysyłania wiadomości, na podane dane kontaktowe, które uzyskaliśmy od Ciebie przy złożonym zamówieniu. Wysyłamy informacje dotyczące zamówionych produktów. Instrukcje jak je używać i stosować by wykorzystać w pełni ich możliwości.

Będą to krótkie informacje mailowe wysyłane na podany przy zamówieniu adres.. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu kolagendlakobiet.pl (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne dotyczące pełnej oferty sklepu kolagen66400.pl.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości. Wystarczy w otrzymanej wiadomości kliknąć link REZYGNACJA, lub napisać do nas na mial: kolagendlakobiet@gmail.com

W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera z naszego sklepu /opcję możesz zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, Twój adres e-mail zostanie umieszczony w bazie klientów. Dzięki temu będziesz otrzymywał najnowsze informacje o asortymencie, aktualnych promocjach i wydarzeniach z naszego sklepu. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do klienta, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§ 16. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Wszystkie informacje i dane podane przez Ciebie wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie przekazujemy ich żadnym firmom zewnętrznym, a jeśli zamierzamy je udostępnić to wyraźnie komunikujemy to wraz z informacją w jaki sposób możesz nie wyrazić na to zgody.

Twoje dane udostepniamy zewnętrznym firmom związanym z realizacja Twojego zamówienia.

Są to firmy kurierskie:  DPD, DHL, InPost, Poczta Polska,

Banki – Idea Bank, który przyjmuje wpłaty za zamówienia w naszym sklepie,

przelewy24.pl, PayPal jest to system transakcyjny przyjmujący wpłaty naszych Klientów.

Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli wybierzesz inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera, który bezpiecznie dostarczy Tobie zamówiony towar. Przekazujemy mu wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko i adres dostawy – aby mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dowieźć produkty pod odpowiedni adres. Numer telefonu okazuje się być niezbędny przy uzgodnieniu dogodnej godziny odbioru przesyłki.

Podczas płatności kartą kredytową na stronach naszego sklepu potwierdzamy Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest nam znany. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie Twój numer karty kredytowej zna tylko wybrany przez Ciebie akceptant kart płatniczych.

W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Twojej tożsamości nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

§ 17. Sposób kontaktu naszej firmy z Klientem

Nasi handlowcy kontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywać Tobie wszystkie ważne informacje, dotyczące Twojej transakcji. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i podałeś swój adres e-mail, to te informacje trafią do Ciebie właśnie tą drogą. W każdej chwili możesz jednak cofnąć zgodę na subskrypcję tych informacji.

§ 18. Weryfikacja danych osobowych

W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do naszego systemu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje 'zmień swoje dane’ – istnieje natychmiastowa możliwość ich edycji. Możesz się również zwrócić z tą prośbą dzwoniąc do nas lub wysyłając e-mail. Nie możesz jednak samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku W razie zaistnienia problemu na tym etapie, skontaktuj się z nami telefonicznie. Postaramy się pomóc.

§ 19. Obecność ciasteczek (’cookies’) na naszej stronie

Niektóre obszary www.kolagendlakobiet.pl mogą wykorzystywać Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia:

 • utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów,
 • dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

Pliki Cookies wykorzystywane przez www.kolagendlakobiet.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarkinternetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies www.kolagendlakobiet.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane osobowe klientów www.kolagendlakobiet.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 20. Odsyłacze stron

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: kolagendlakobiet@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 95 7310176

§ 21. Zmiana polityki prywatności

Firma Futurecash zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Firma Futurecash może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie www.kolagendlakobiet.pl.

Jak prawidłowo nakładac kolagen? Zobacz Tutaj >
Hello. Add your message here.