Siergiej Batieczko: „KOLAGEN” nowa strategia zachowania zdrowia przedłużenia młodości

Cała wiedza o kolagenie w jednym miejscu! To 304 stron naukowej wiedzy o kolagenie, białkach i proteinach napisana w przystępny sposób,

Autorzy:  – Siergiej A. Batieczko 

– doktor nauk medycznych. Zakończył Czernowicki Instytut Medyczny. Członek Zarządu Stowarzyszenia lekarzy Ukrainy, członek Rady Ukraińskiej Federacji Organizacji społecznych poparcia ochrony zdrowia społeczności cywilnej. 

Doktor nauk medycznych, profesor, autor prac popularnych i naukowych na temat profilaktyki zdrowego trybu życia Wykładowca akademicki, przez wiele lat praktykujący chirurg. Kierował też licznymi placówkami medycznymi na Ukrainie.

Znany jest w Polsce, przede wszystkim, z publikacji: „Kolagen. Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości”, oraz innych prac dotyczących znaczenia kolagenu ustrojowego dla wyglądu, zdrowia, odporności na choroby i długości życia człowieka.  Występuje w krajach europejskich z wykładami na tematy związane z wellness i problemami przedłużenia życia.

Jest współtwórcą receptur na wytwarzanie preparatów kolagenowych o największym współczynniku anabolizmu znanym dietetyce. Od 2005 roku współpracuje z polską organizacją COLWAY, skupiającą kilkadziesiąt tysięcy konsumentów i dystrybutorów produktów, wytwarzanych na bazie aktywnego biologicznie kolagenu, pozyskiwanego ze skór rybich.

Od roku 2010 i do chwili obecnej – doradca naukowy Instytutu Patrick Holford (Londyn). Został odznaczony Międzynarodowym Orderem Laury Chwały w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i wprowadzania nowych technologii terapeutycznych

Z inicjatywy S.A. Batieczko zostały opracowane strategie doskonalenia systemów zaopatrzenia lekarskiego, zarządzania jakością pomocy lekarskiej, programów profilaktycznych i zdrowotnych.

Odbywał staże w Niemczech, Ameryce, Chinach, Japonii, Szwajcarii. Został nagrodzony międzynarodowym orderem Laury Chwały – w 2003 roku, za aktywny udział w międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i wdrażania nowych technologii medycznych.


– A.M. Liedzjewirow –  doktor nauk medycznych.

Ilość stron: 304. Rok wydania: 2016 Wydawnictwo: Kejtii.

Książka poświęcona jest jednemu z najważniejszych i mało zbadanych rozdziałów medycyny – tkance łącznej i jej podstawowej, strukturalnej części – kolagenowi. Przedstawione zostały w niej mechanizmy funkcjonowania istoty międzykomórkowej, jej roli w zabezpieczeniu działalności życiowej tkanek, organów i systemów ludzkiego organizmu.

Wyrównywanie poziomu kolagenu w organizmie, utrzymanie matrycy kolagenowej w dobrej jakości to podstawowa zasada jakości i długości życia żywych organizmów, w tym człowieka. To biochemia białek decyduje o kondycji każdego organizmu. Każdy żywy organizm to białko i proteiny.

Często dostaję pytania:

  • Jak działa Colvita?

Trudno w krótkiej rozmowie przekazać całą wiedzę o biochemii białek. To rozległa wiedza znajdziesz ją w książce naukowej:  Kolagen nowa strategia zachowania młodości PROFESORA Siergieja Batieczko.

 

 

Posłuchaj legendarnego już wykładu Profesora Batieczko na temat zdrowia, kondycji kolagenu, jakości naszego życia. Co zrobić by żyć dłużej, lepiej i zdrowo?

 

——————————————————–

 

YouTubesubskrybuj nasz kanał – zobacz wszystkie wystąpienia Profesora Batieczko na temat kolagenu, zdrowia i kondycji naszego organizmu –

 

Bezpłatna konsultacja kuracji kolagenowej

 

 

„KOLAGEN” nowa strategia zachowania zdrowia przedłużenia młodości – profesor Siergiej Batieczko:

Colvita
 
Publikacja naukowa:

WYDANIE II 304 strony, 11 rozdziałów i 37 podrozdziałów zawierających wszystko, co musisz wiedzieć na temat kolagenu! Publikacja „KOLAGEN”  to nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości:

 

Żywe białko – Kolagen jest najważniejszym białkiem w organizmie, ponieważ stanowi 30% całkowitej masy białka ludzkiego i 70% masy białek skóry.

 

Spis treści: WPROWADZENIE.

Rozdział 1. BIAŁKO – PODSTAWA ŻYCIA.

Rozdział 2. KOMÓRKA, METABOLIZM I AMINOKWASY.

 

Rozdział 3. KOLAGEN – PODSTAWA TKANKI ŁĄCZNEJ I BIAŁKO MŁODOŚCI.

 

3.1. Kolagen.

3.2. Biologiczne i funkcjonalne znaczenie aminokwasów kolagenowych.

3.3. Biofunkcje białka kolagenowego.

3.4. Kolagenogeneza.

3.5. Macierz międzykomórkowa i transepidermalność produktów rozpadu kolagenu dostarczonych spoza ustroju.

3.6. Dowody naukowe na oddziaływanie kolagenu rybiego.

 

Rozdział 4. DIAGNOSTYKA I MOŻLIWOŚCI  BIOKOREKCJI NIEWYDOLNOŚCI TKANKI ŁĄCZNEJ ORAZ DEFICYTU KOLAGENU USTROJOWEGO.

 

4.1. Koncepcja niewydolności kolagenu i tkanki łącznej.

4.2. Diagnostyka niewydolności kolagenu i tkanki łącznej.

4.3. Nowe podejście i nowe możliwości leczenia niedomagań tkanki łącznej.

 

Rozdział  5. ZASTOSOWANIE AMINOKWASÓW I KOLAGENU W MEDYCYNIE. ZARYS HISTORYCZNY I ZARYS MOŻLIWOŚCI.

 

5.1. Zastosowanie aminokwasów w literaturze zagranicznej.

5.2. Zastosowanie kolagenu w literaturze zagranicznej.

 

Rozdział 6. HISTORIA POZYSKANIA, CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁANIE HYDRATU TROPOKOLAGENU RYBIEGO.

6.1. Historia natywnego, rybiego tropokolagenu.

6.2. Charakterystyka hydratu kolagenu rybiego.

6.3. Działanie dermo-kosmetyczne hydratu kolagenu rybiego.

6.4. Badania aplikacyjne i aparaturowe hydratu kolagenu rybiego.

 

Rozdział 7. PRZYSWAJANIE KOLAGENU OBECNEGO W NATURALNYM POŻYWIENIU.

 

Rozdział 8. KLINICZNO – FARMAKOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA LIOFILIZATU TROPOKOLAGENU RYBIEGO I OPARTEGO O NIEGO PREPARATU COLVITA.

8.1. Opis i charakterystyka substancji składowych preparatu colvita.

8.2. Zastosowanie terapeutyczne kolagenu rybiego i preparatu colvita.

8.3. Konkretne efekty kliniczne stosowania kolagenu rybiego i preparatu colvita.

8.4. Ogólne uwagi o stosowaniu i dawkowaniu preparatu colvita.
Przeciwwskazania.

 

Rozdział 9. CZY WARTO SIĘ SUPLEMENTOWAĆ?

Rozdział 10. STOSOWANIE KOMPLEKSU AMINOKWASOWO – MINERALNO – WITAMINOWEGO COLVITA W PROGRAMACH BIOKOREKCJI I LECZENIA.

 

10.1. Uwagi wstępne. Wyliczenie głównych kategorii osób, do których adresowane zostały programy biokorekcji.

10.2. Starość a starzenie przedwczesne.

10.3. Przedwczesne starzenie się skóry i jej przydatków.

10.4. Syndrom metaboliczny.

10.5. Choroby układu sercowo-naczyniowego.

10.6. Choroby układu nerwowego.

10.7. Choroby organów trawiennych.

10.8. Choroby kręgosłupa.

10.9. Obniżenie odporności układu immunologicznego.

10.10. Nowotwory złośliwe.

 

Rozdział 11. NOWA STRATEGIA ZACHOWANIA ZDROWIA I PRZEDŁUŻENIA MŁODOŚCI.

11.1. Kody młodości.

11.2. Elementy trybu życia.

11.3. Uwagi o dwóch pułapkach jedzenia.

11.4. Pokarmy zalecane w odżywianiu strukturalnym.

SŁOWNIK POJĘĆ.

BIBLIOGRAFIA.