Jak „odmrozić się” w 2 planie finansowym

Jak „odmrozić” się w systemie Colway International?

Witaj,

Dzisiaj powiem Ci jak odmrozić się w systemie Colway International. Co nazywamy kolokwialnie odmrożeniem?

Uaktywnienie się w Systemie Colway International żywej, realnej osoby, która posiadała pozycję w systemie Colway.

Matryca całej struktury z Pierwszego Plany Finansowego Colway zostanie nałożona na System obsługujący Colway International. Nie oznacza to jednak, że zostaniesz do tego nowego biznesu przeniesiony Menedżerze bądź Dystrybutorze Colway.

Po pierwsze byłoby to wbrew przepisom, po drugie nikt za Ciebie nie zamierza podejmować ważnych nader decyzji. Jeżeli chcesz robić z Colway następny biznes, jeżeli dopiero teraz chcesz zacząć z nami biznes sieciowy – to w Twojej gestii leży „odmrożenie” się – czyli wykonanie krótkiego i dziecinnie łatwego procesu rejestracji w Colway International.

Uwaga ! W sposób taki, jak pokazujemy jest to możliwe tylko z zachowaniem miejsca w strukturze takiego, jakie zajmowała(e) ś dotąd w Colway ! Tak rozumiemy etykę tego biznesu.

Rejestracja w miejscu innym niż dotychczasowe będzie możliwa dla uczestników Pierwszego Planu dopiero w 2016 roku i oczywiście jedynie wówczas, jeżeli się nie „odmrożą”.

Więc zaczynajmy…

Aby zarejestrować się do Systemu Colway International należy wejść pod link: http://colwayinternational.com/register/migrate.html

Link ten będzie aktywny od 26 kwietnia 2015 roku od godziny 16:00 !

KROK I

W kroku pierwszym system weryfikuje nasze dane z Pierwszego Planu Finansowego. System prosi nas o podanie czterech danych:

1. ID klienta – czyli numer pod którym widniejemy w systemie. Z reguły jest to numer PESEL.
2. Imię
3. Nazwisko
4. Kod pocztowy

Należy pamiętać, że wszystkie te dane muszę być zgodne z danymi pozycji którą „odmrażamy”. Kiedy wpiszemy już te dane, klikamy przycisk „Dalej”.

Gdyby dane okazały się nieprawidłowe, to pojawi się komunikat: „Nie znaleziono konta dla podanych danych”.

W takim wypadku należy dokładnie sprawdzić, czy wpisane przez Ciebie dane są prawidłowe, to znaczy zgodne z podanymi ongiś w Colway. Jeśli jesteś w 100% pewny, że tak, wtedy możesz skontaktować się z nami za pomocą maila:help@colwayinternational.com .

Jednak prosimy pamiętać, iż podstawą do rozmowy reklamacyjnej jest przesłanie w mailu z zapytaniem załączonego skanu dowodu osobistego.

Jeśli dane są poprawne system przejdzie do KROKU II

KROK II

W kroku drugim system poprosi o wpisanie trzech danych:

1. Kraj
2. PESEL – należy pamiętać, że musi to być Twój prawdziwy PESEL!
3. E-mail – Twój email kontaktowy (może być to już nowy adres e-mail)

Numer PESEL musi być poprawny (musi mieć 11 znaków) oraz unikalny w ramach osób już odmrożonych – nie można 2 razy „odmrozić” się na ten sam PESEL. Jeśli zajdzie taka sytuacja wyświetli się komunikat „Wprowadzony PESEL już istnieje w systemie”.

Osoby zarejestrowane na NIP lub innych numerach mogą teraz „odmrozić tę pozycję na swoim właściwym PESEL. Ale tylko tę i tylko raz !

Podobnie jest z adresem e-mail – musi być poprawny oraz unikalny dla systemu. W przeciwnym wypadku system nie pozwoli nam przejść dalej.

Po wypełnieniu trzech rubryk klikamy „Dalej” – jeśli wszystko jest w porządku system przejdzie do KROKU III

KROK III

W kroku trzecim system poprosi nas o uzupełnienie danych.

 

Login – czyli przyjazna nazwa, która będzie używana w linkach partnerskich

Hasło – używane do logowania w systemie

Imię i Nazwisko – które są pobierane ze starego systemu (z możliwością teraz ich zmiany !)

Adres zamieszkania – który pobierany jest ze starego systemu (z możliwością teraz jego zmiany !)

Adres korespondencyjny – o ile jest inny – z możliwością teraz jego zmiany !

Telefony – pobierane ze starego systemu (z możliwością teraz ich zmiany !)

Pojawi się wymóg akceptacji regulaminu współpracy oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po wypełnieniu danych system sprawdza ich poprawność – jeśli wszystko jest wypełnione poprawnie wysyła na adres mailowy podany w kroku drugim wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link zostajemy przeniesieni do panelu logowania:

Do systemu możemy się zalogować używając loginu lub ID (z maila) oraz hasła podanego w trzecim kroku.

I już!

Powodzenia! W razie problemów zadzwoń do mnie:

517 470 853